Naziv obrta: MODECO, obrt za proizvodnju i montažu
Adresa: Ante Starčevića 249, 31400 Đakovo
Vlasnik: Alen Perči
OIB: 83276226815
MBO: 97164020
Broj obrtnice: 14010302460
Početak obrta: 14.06.2010.
IBAN:
Banka:
E-mail: info@modeco-djakovo.hr