Od 24. do 26. ožujka na sajamskom prostoru Gudovac održava se 24. Proljetni međunarodni bjelovarski sajam poljoprivrede, gospodarstva i obrtništva.

U sklopu sajma održava se i 5. Sajam građevinske i komunalne opreme GRO-KO na kojemu će se konstrukcijom predstaviti Modeco.

Našu konstrukciju i sve što još nudimo možete vidjeti ako posjetite poziciju H8.