Modeco » Rezanje i savijanje lima
Rezanje i savijanje lima 2018-04-06T10:07:53+02:00

Rezanje i savijanje lima

Rezanje i savijanje lima dvije su najčešće operacije u obradi lima te predstavljaju vrlo zahtjevan proces koji zahtijeva preciznost i kvalitetu. Savijanje lima dijelimo na kružno savijanje lima, savijanje lima pod kutem, profilno savijanje lima i ostale vrste savijanja.